Deskalot fortrolighedspolitik

Deskalot ønsker at beskytte privatlivets fred for alle, der kommer i kontakt med Deskalot og i særdeleshed i forhold til behandlingen af personoplysninger. Dette foregår i henhold til EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016, bedre kendt som GDPR.

Hvilke principper efterlever vi?

Vi sikrer altid, at de anmodede og/eller kommunikerede personoplysninger er fyldestgørende, korrekte (og om nødvendigt opdaterede), relevante og ikke overdrevne i forhold til de formål, som de er blevet indsamlet til.
Vi garanterer desuden gennemsigtighed, lovoverholdelse, fortrolighed, et passende sikkerhedsniveau og frem for alt respekt for dine rettigheder.

Hvem er målgruppen for denne fortrolighedserklæring?

Vores fortrolighedserklæring gælder for enhver behandling af personoplysninger hos Deskalot.
Den gælder for alle brugere af Deskalot, dvs. alle besøgende på webstedet, medlemmer af Deskalot Community, onlineplatformen og alle tilknyttede applikationer.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Deskalot er ansvarlig for den databehandling, Deskalot udfører. I tilfælde, hvor Deskalot ville fungere som databehandler, vil der blive udarbejdet en behandlingsaftale for denne behandling, som garanterer, at dataene kun vil blive indsamlet og behandlet i henhold til den specifikke kundes anvisninger.

Hvilke personoplysninger behandler Deskalot?

Personoplysninger er alle data, der vedrører en fysisk person, og hvormed denne person kan identificeres eller identificeres. De tilhører den pågældende person.

De behandlede data er opdelt i forskellige kategorier:

 • Identifikationsdata: som du kan identificeres ud fra, såsom dit navn, fornavn, dit brugernavn eller -nummer mv.
 • Finansielle data: påkrævet i forbindelse med visse betalingstjenester, eller gennem hvilke du kan få udbetalt de beløb, du har til gode, såsom bankkonto, udestående saldi mv.
 • Kontaktoplysninger: med hvilke vi kan kommunikere med dig, såsom dit telefonnummer, din adresse, din e-mailadresse mv.
 • Login data: information collected when using web services and applications (e.g. Google login, Facebook login, ...) for securing these online tools or for your user experience such as user name, IP address, language preference, ...
 • Oplysninger, som du angiver via en onlineformular: såsom når du tilmelder dig et kursus, en begivenhed eller du ønsker at modtage et nyhedsbrev.

På hvilket juridisk grundlag behandles dine personoplysninger?

 • Behandlingen af dine oplysninger er baseret på følgende juridiske grundlag:
 • overholdelse af vores juridiske forpligtelser
 • overholdelse af vores kontraktlige eller prækontraktuelle forpligtelser
 • forfølgelse af Deskalots legitime interesser (altid afstemt dine egne interesser)
 • når du giver dit samtykke.

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

 • For at kunne overholde vores juridiske eller kontraktlige forpligtelser: For at kunne levere visse tjenester skal Deskalot behandle personoplysninger for at overholde sine juridiske eller kontraktlige forpligtelser
 • For at besvare spørgsmålet, hvorfor du har sendt dine personoplysninger til os: Dine oplysninger kan bruges til at:
  • levere de ønskede tjenester til dig
  • give dig svar på det spørgsmål, du stillede via en kontaktformular
  • sende dig en e-mail, så du kan downloade en brochure eller lignende
 • For at promovere vores tjenester:
 • Deskalot bruger personoplysninger til at:
  • sende kunder information om andre relaterede eller yderligere produkter og tjenester, der tilbydes af Deskalot eller dennes partnere
  • sende potentielle kunder information om Deskalots produkter og tjenester eller tjenester og produkter, der tilbydes på Deskalots platform.
  • sende begivenhedsinvitationer
 • Forbedre og evaluere vores tjenester:
 • Dine oplysninger kan bruges til:
  • kundeundersøgelser, markedsundersøgelser
  • analyser af surfadfærd for at optimere vores websted eller portaler
 • For at tilpasse brugen af vores værktøjer: Afhængigt af din brug og dine præferencer kan dine oplysninger blive brugt til at give dig tilpassede portaler, websteder og applikationer.
 • To log in to the Deskalot platform as a user by using social logins such as Google, Microsoft, ...
 • Giving you access to the (Google, Microsoft, ...) calendar and to retrieve availabilities from the (Google, Microsoft, ...) calendar and in this way limit access to the available days/hours of locations in deskalot in analogy to the existing calendars in other platforms such as Google, Microsoft, and others. Other Users will thus have access to the available calendars and the available times of rooms that can be booked.
 • For at opretholde et passende sikkerhedsniveau:
 • Deskalot bruger dine personoplysninger i forbindelse med implementeringen af sine sikkerhedsprocedurer, især med hensyn til at opdage ondsindede eller uautoriserede aktiviteter.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger opbevares så længe:

 • som der er behov for til de formål, hvortil de indsamles og behandles.
 • de er relevante for at overholde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser og for at opretholde vores kommercielle og operationelle aktiviteter

Disse opbevaringsperioder vil derfor variere afhængigt af den leverede tjeneste.

Vil dine oplysninger blive videregivet til tredjeparter?

Vi kan blive forpligtet til at videregive dine personoplysninger:

 • ved at registrere dig som bruger af Deskalot, accepterer du, at dine kontaktoplysninger videregives til andre brugere (ikke behandlere) af Deskalot med henblik på at realisere formålet med Deskalot, det vil sige at tilbyde og reservere kontor-/mødelokaler (se Deskalots vilkår og betingelser samt adfærdsregler).
 • i tilfælde af en juridisk forpligtelse: for visse tjenester er Deskalot forpligtet til at videregive oplysninger til myndighederne. Her gælder klare og veldefinerede procedurer.
 • Hvis det er nødvendigt for at levere de pågældende tjenester: Det kan ske, at en behandling helt eller delvist overlades til en databehandler. Sidstnævnte må kun handle på baggrund af Deskalots anvisninger og må ikke bruge dine oplysninger til egne formål.
 • Disse principper er fastlagt i den behandleraftale, som databehandleren skal underskrive for at kunne behandle oplysninger på vegne af Deskalot.
 • Inden for Deskalot: at levere en række tjenester til dig, der supplerer og er i overensstemmelse med den behandling, vi allerede udfører for dig.
 • Hvis du udtrykkeligt har givet os dit samtykke

Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.
Vi anvender europæiske regler med hensyn til international overførsel af personoplysninger.

Hvad gør Deskalot for at beskytte dine oplysninger?

Deskalot anvender en række foranstaltninger på daglig basis for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, såsom:

 • at øge personalets bevidsthed om overholdelse af deres kontraktmæssige fortrolighedsforpligtelse.
 • sikkerhed omkring fysisk adgang.
 • sikkerhed på hardwareniveau:
  • serverne opdateres løbende.
  • firewalls, baseret på en multilevelmodel, blokerer uautoriseret trafik.
  • adgangsstyring: der skelnes mellem netværksadgang og adgang til applikationer. Medarbejderne har adgang til applikationerne i henhold til deres jobfunktion og behov i forbindelse med tjenesten. Dette udmønter sig i en intern politik, som skal overholdes.

Internt: Ændring af tilladelser og adgang er kun muligt med tilladelse fra de ansvarlige og i overensstemmelse med de relevante procedurer.

 • sikker datatransport: al datatrafik via internettet er krypteret i henhold til de aktuelle standarder, der er tilgængelige på markedet.
 • beskyttelse mod virus og internetadgang: Serverne såvel som stationære og bærbare computere er beskyttet med den nødvendige antivirussoftware.
 • garanteret forretningskontinuitet gennem en omfattende backup-politik.

Hvad er dine rettigheder, og hvad skal du gøre for at udøve dem?

 • Ret til adgang

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Send din anmodning til info@deskalot.com.
Vi giver dig de ønskede oplysninger inden for en måned efter modtagelse af din anmodning.
Afhængig af kompleksiteten af anmodningerne og antallet af anmodninger, kan denne periode forlænges med yderligere 2 måneder, hvis det er nødvendigt. Vi underretter dig om forlængelsen inden for en måned efter modtagelse af anmodningen.
For gentagne anmodninger forbeholder vi os retten til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på deres administrative omkostninger.

 • Ret til berigtigelse

Hvis du fastslår, at dine personoplysninger:

 • er ukorrekte
 • er ufuldkomne

så har du ret til at få dem rettet eller opdateret.
Send din anmodning til info@deskalot.com.
Angiv tydeligt, hvilke oplysninger der skal rettes eller opdateres.

 • Ret til sletning ('retten til at blive glemt')

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
Send din anmodning til info@deskalot.com.
 Angiv tydeligt årsagen til din anmodning.
Denne ret til sletning er ikke absolut og gælder ikke, hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk eller kontraktlig forpligtelse.

 • Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger i følgende tilfælde:

 • Du bestrider nøjagtigheden af dine oplysninger, og vi har brug for tid til at verificere nøjagtigheden af dine personoplysninger;
 • Behandlingen er ulovlig, og du ønsker ikke, at dine personoplysninger skal slettes, men en begrænsning af brugen af dem;

Send din anmodning til info@deskalot.com.
Angiv tydeligt årsagen til din anmodning.

 • Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som er blevet behandlet af Deskalot, i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form.
Dette gælder kun for oplysninger, hvis behandling er baseret på samtykke eller på en kontrakt, og forudsat at behandlingen udføres automatisk.
Send din anmodning til info@deskalot.com.
Angiv tydeligt årsagen til din anmodning.
Under alle omstændigheder er retten til sletning fortsat mulig.

 • Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din særlige situation, men kun hvis en sådan behandling er baseret på en legitim interesse. Der er ingen indsigelsesret for oplysninger, der behandles i henhold til en overenskomst eller juridiske forpligtelser.
Send din anmodning til info@deskalot.com.
Angiv tydeligt årsagen til din anmodning.

 • Ret til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at Deskalots behandling af dine personoplysninger er i strid med GDPR.
Tilsynsmyndigheden er Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, Tlf. +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.