Servicebetingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF DESKALOT

(version 04/10/2021)

Deskalot er en online platform til levering af kontor- og/eller møde- og andre rum til og af private og professionelle brugere. Gennem Deskalot-onlinefællesskabet kan brugere annoncere, søge, stille spørgsmål, reservere og betale samt bedømme hinanden. Deskalot er et onlinefællesskab, der gør det muligt for personer fra hele verden at oprette kontakt til hinanden gennem deres søgen efter betydningsfulde arbejdspladser. Disse generelle vilkår og brugsbetingelser gælder for alle forhold mellem Deskalot og brugerne. Ud over disse generelle vilkår og brugsbetingelser har Deskalot også en fortrolighedspolitik https://www.deskalot.com/en/infos/privacy og en cookiepolitik, https://www.websitepolicies.com/policies/view/wrdb3VkZ som supplerer og udgør en integreret del af disse vilkår og brugbetingelser.

 1. DEFINITIONER
  1. Deskalot: Deskalot NV med registreret kontor på Kartuizerstraat 45, 1000 Bruxelles, registreret i det belgiske CVR-register med nummer 0765.556.464. Udtrykket Deskalot, 'fællesskabet', 'vi', 'os'/'vores' i disse vilkår og betingelser henviser altid til det førnævnte selskab og dets juridiske repræsentanter, direktører og/eller ansatte. Deskalot kan kontaktes via e-mail på info@deskalot.com.
  2. Fællesskab: Onlinefællesskabet eller Deskalot-fællesskabet er et fællesnavn for alle, der har noget med Deskalot at gøre, både Deskalot og alle, der samarbejder med Deskalot, samt brugerne af platformen.
  3. Platform: Platformen henviser til Deskalots onlineplatform på webstedet www.deskalot.com og applikationer, der er direkte forbundet hermed.
  4. Brugere: Enhver, der bruger platformen og fællesskabet og/eller tilknyttede applikationer på nogen som helst måde. Både passive brugere (som kun bruger webstedet) og aktive brugere, der fungerer som Host (vært), Guest (gæst) og/eller fællesskabsmedlem (som ønsker at deltage i onlinediskussioner).
  5. Gæst: Den fysiske eller juridiske person, der søger efter, reserverer og bruger en værts arbejdsplads via Deskalot.
  6. Vært: Den fysiske eller juridiske person, der tilbyder en arbejdsplads via Deskalot, annoncerer og stiller den til rådighed for gæsten mod betaling.
  7. Arbejdsplads: Hele kontorlokalet, mødelokalet og/eller skrivebordet (flex desk), som nævnt i artikel 2.1, der tilbydes af værten via Deskalot, som beskrevet i minimumskravene under punkt 4.2., samt eventuelle yderligere tjenester forbundet hermed.
  8. Tillægstjenester: Dette er tjenester, der er direkte knyttet til arbejdspladsens kontorfunktion, og som har en supplerende karakter. Eksempler på tillægstjenester er: parkering, kaffe, brug af kopimaskine m.m.
  9. Kontor: Dette refererer til et rum eller sted (herunder det nødvendige udstyr, såsom kontormøbler, elektricitet, belysning og en internetforbindelse), som nævnt i artikel 2.1, som udelukkende er beregnet og bruges til udførelse af intellektuelle aktiviteter, uanset om det er i en professionel sammenhæng eller ej.
  10. Annoncepris: Dette er den pris, udtrykt i euro, som en vært angiver i sit tilbud om brug af arbejdspladsen, især kontoret, inklusiv de tillægstjenester, herunder eventuel moms, der skal opkræves af værten, men eksklusiv serviceomkostningen til Deskalot.
  11. Reservationsbeløb: Den samlede pris betalt af gæsten, som er annonceprisen og den ekstra serviceomkostning.
  12. Serviceomkostning: Gebyret (en procentdel af annonceprisen), som Deskalot opkræver fra gæsten og værten for brugen af platformen.
  13. Transaktion: Dette henviser til den fysiske handling, hvorved gæsten vil gøre effektiv brug af arbejdspladsen.
  14. Data: alt indhold, information og/eller (person)oplysninger, som brugeren angiver på platformen, inklusiv, men ikke begrænset til, fotos af arbejdspladsen, der stilles til rådighed, kontoret, de(n) tilgængelige tillægstjeneste(r), kontaktoplysninger, økonomiske data, et profilbillede af brugeren og andre oplysninger, som brugeren gør tilgængelig på platformen.
  15. Personoplysninger: betyder enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person
  16. Intellektuelle ejendomsrettigheder: alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, handelsnavne, designrettigheder, rettigheder til logoer, opfindelser, forretningshemmeligheder og knowhow, registrerede design, designrettigheder, databaserettigheder, patenter, halvledertopografier, alle rettigheder af enhver art til computersoftware og -data, alle immaterielle rettigheder og privilegier af lignende eller beslægtet art til de ovennævnte, i alle tilfælde i enhver del af verden, og uanset om de er registreret eller ej; og inklusiv alle bevilgede registreringer og ansøgninger om registrering, alle fornyelser, betegnelser eller forlængelser, retten til at kræve erstatning for tidligere overtrædelser og alle former for beskyttelse af sammenlignelig karakter, der kan eksistere overalt i verden.
 2. DESKALOTS ANVENDELSESOMRÅDE OG ROLLE
  1. Deskalots anvendelsesområde er begrænset til kontorformål. De arbejdspladser, der udbydes på platformen, kan kun tilbydes til udførelse af intellektuelle aktiviteter, uanset om de er professionelle eller ej, og de direkte relaterede tillægstjenester. De førnævnte tillægstjenester vil altid have en subsidiær karakter med hensyn til kontorfunktionen. Deskalot er dog også åben for aktiviteter af privat karakter, såsom studier, møder i eksempelvis fritidsforeninger eller sociokulturelle foreninger.
  2. Overnatninger og lejemål beregnet som primær bolig eller personligt ophold som midlertidig bolig eller feriebolig eller ethvert andet boligformål er undtaget fra anvendelsesområdet. Leje af lokaler, der hovedsagelig anvendes til detailhandel eller til håndværkervirksomhed eller enhver anden virksomhed, hvor gæsten kommer i direkte kontakt med offentligheden og leje af lagerplads er eksplicit udelukket fra anvendelsesområdet.

  3. Anvendelsen af erhvervslejelovens bestemmelser er udtrykkeligt udelukket.
  4. Deskalot administrerer platformen, hvor gæst og vært, og enhver anden interesseret besøgende/bruger kan mødes. Deskalot er på ingen måde en udbyder, ejer, agent eller leder af nogen arbejdsplads og påtager sig intet ansvar for de udbudte arbejdspladser. Deskalot kan ikke betragtes som en mellemmand, mægler eller repræsentant for gæst eller vært. Deskalot kan ej heller betragtes som udbyder og/eller sælger af udstyr relateret til kontorarbejde. Deskalot er ikke kontraherende part i forholdet mellem gæst og vært og optræder ikke som mellemmand i indgåelsen af kontrakten med undtagelse af håndteringen af betalingstransaktionen mellem gæst og vært, som beskrevet i de specifikke vilkår (art. 8).
  5. Som administrator af platformen fører Deskalot tilsyn med, at uautoriserede og/eller ulovlige forhold udelukkes på platformen. Deskalot udfører denne tilsynsopgave med alle midler, der med rimelighed ligger inden for dennes formåen.

 3. ADGANG TIL DESKALOT

  For at blive godkendt som aktiv bruger af Deskalot-platformen, dvs. som gæst, vært og/eller som medlem af fællesskabet, skal du registrere dig og oprette en konto. Du skal være fyldt 18 år for at få adgang. Når du opretter en konto, bliver du bedt om at tilvejebringe følgende: Navn, fornavn, et profilbillede, e-mailadresse, bekræftelse på, at du er fyldt 18 år, og et brugernavn. Følgende oplysninger er offentligt synlige for alle brugere af platformen: dit brugernavn, dit profilbillede og din vurdering/anmeldelser af andre brugere, som du allerede har været gæst eller vært for. Hver aktiv bruger må kun oprette én konto. Deskalot forbeholder sig retten til at slette en konto i tilfælde af misbrug eller brug i strid med disse vilkår og brugsbetingelser.

  Hver bruger kan også vælge at slette sin konto til enhver tid ved at klikke på muligheden for permanent sletning i den personlige profil.

 4. VILKÅR OG BETINGELSER FOR VÆRTEN
  1. Som vært kan du bruge onlineplatformen Deskalot til at tilbyde din arbejdsplads til andre brugere af Deskalot. Værten kan frit bestemme pris, tilgængelighed og yderligere brugsregler for sin arbejdsplads. Før du kan annoncere for en arbejdsplads på platformen, skal du logge ind med din konto, acceptere den på det tidspunkt gældende version af disse vilkår og brugsbetingelser og de tilhørende politikker, og du skal oplyse dine betalingsoplysninger (fulde navn, adresse, kontonummer).
  2. Minimumskrav til tilbuddet:
  3. TVærten skal beskrive arbejdspladsen i detaljer, herunder udstyret på stedet (møbler, forsyninger og abonnementer m.v.). De billeder, der tilføjes, skal give et retvisende billede af arbejdspladsens aktuelle tilstand. Hvis der tilbydes tillægstjenester, skal disse være detaljeret beskrevet. Ved angivelse af prisen skal værten foretage en klar skelnen mellem kontoret og eventuelle tillægstjenester, der tilbydes, hvis disse ikke er inkluderet i den samlede annoncepris. Uanset varigheden skal annonceprisen være mindst €1,00, over hvilken værten frit kan bestemme prisen for selve arbejdspladsen. Nødvendigt kontorudstyr, såsom inventar, stol, el, belysning og en internetforbindelse samt toilet med håndvask skal som minimum være tilstede og skal indgå i grundprisen for kontoret (og kan således ikke faktureres særskilt som en tillægstjeneste).

   Værten er ansvarlig for at holde sit tilbud og tilgængelighed opdateret. Brugeren anerkender og accepterer, at Deskalot på ingen måde kan holdes ansvarlig for nøjagtigheden af værtens beskrivelse, og at Deskalot ikke er forpligtet til at kontrollere værtens beskrivelse eller billeder. Værten anerkender og accepterer, at betaling af annonceprisen til værten kan afvises, og at den kan refunderes (efter fratrækning af serviceomkostningen) til gæsten, hvis beskrivelsen af arbejdspladsen ikke er nøjagtig.

  4. Minimumskrav til arbejdspladsen: Værten er ejeren af den arbejdsplads, der stilles til rådighed, eller har som minimum de nødvendige rettigheder til at råde over arbejdspladsen. Værten er ansvarlig for (brand)sikkerhed, renlighed og arbejdspladsens egnethed samt de materialer, der stilles til rådighed på stedet (møbler, stole, belysning osv.) til det formål, det er beregnet til (dvs. kontorformål). Gæsten skal desuden have adgang til et toilet. Værten skal endvidere i sin annonce oplyse, hvis der er lokaler til fælles brug, og hvor disse i så fald findes.
  5. Arbejdspladsen skal have en internetforbindelse med en minimumsignalstyrke, der er rimeligt nødvendig for at lette, hvad der kan forventes af en normal telearbejdssituation, såsom at foretage videoopkald, sende e-mails, deltage i online webinarer mv.

  6. Lovmæssige restriktioner og forsikring: Som vært er du ansvarlig for at overholde alle lovbestemmelser, regler og kontrakter med tredjeparter, der måtte gælde for udbydelsen af din arbejdsplads. Som vært skal du sikre dig, at din arbejdsplads er tilstrækkeligt forsikret, og at du har forsikring til at udbyde din arbejdsplads til kontorformål. Hvis det er nødvendigt, skal du informere dit nuværende forsikringsselskab om din hensigt med at tilbyde en arbejdsplads.
  7. Derudover har Deskalot tegnet en ansvarsforsikring hos P&V Verzekeringen for sine værter og gæster for at beskytte dem mod økonomiske konsekvenser af deres civilretlige ansvar grundet skader påført tredjemand under og på grund af udnyttelsen af arbejdspladsen, der blev etableret via Deskalot-platformen eller via den mobile Deskalot-applikation (se artikel 17 Gæste- og værtsforsikring).

  8. Skattemæssige implikationer og eventuel regnskabsbehandling: Aftalen om gæstens brug af arbejdspladsen indgås direkte mellem værten og gæsten. Den (skattemæssige) kvalifikation af denne aftale mellem gæsten og værten og de deraf følgende (skattemæssige eller andre) forpligtelser og regnskabsbehandlingen er værtens eneansvar. Deskalot har intet af gøre hermed. Via følgende link https://drive.google.com/file/d/1sIKhsxYh91R3RV1LRPAJnV3fRba9k6al/view kan du finde flere oplysninger om mulige skattepligter forbundet med brugen af platformen. Disse oplysninger er kun vejledende og generelle og gælder kun for den belgiske skatteyder. Deskalot påtager sig intet ansvar herfor. Deskalot anbefaler, at du under alle omstændigheder kontrollerer, hvilke regler der gælder for din egen konkrete situation. Værten informeres om, at Deskalot har en årlig indberetningspligt til de belgiske skattemyndigheder for de beløb, der overføres til dennes værter.
  9. Forpligtelser overfor gæsten: Når du som vært har accepteret en reservation fra en gæst (dette gøres senest inden for tre dage, ellers vil reservationen automatisk blive annulleret), er du ansvarlig for at facilitere adgangen til den reserverede arbejdsplads på det tidspunkt, der er aftalt med gæsten, og du skal levere de reserverede tillægstjenester i overensstemmelse med beskrivelsen i dit tilbud. Som vært er du ansvarlig for eventuelle ændringer i gensidige aftaler med gæsten. Værten er alene ansvarlig for overholdelse af forpligtelserne over for gæsten i forbindelse med arbejdspladsen, tillægstjenesterne og overholdelse af den aftale, der er indgået mellem gæsten og værten i øvrigt.
  10. Forpligtelser overfor Deskalot: Ved at acceptere en reservation fra en gæst, accepterer du som vært, at Deskalot opkræver en serviceomkostning på 5 % (inklusiv moms) af annonceprisen med et minimumbeløb på €1,00. Deskalot fratrækker denne serviceomkostning, inklusiv skat, fra gæstens betaling. (Se vilkår og brugsbetingelser for betalingstransaktioner for yderligere oplysninger (art. 8). Ovennævnte serviceomkostninger forbliver skyldige i tilfælde af, at værten annullerer reservationen. Denne bestemmelse påvirker ikke værtens og gæstens ret til at kræve kompensation af hinanden.
  11. Deskalot forbeholder sig retten til at suspendere eller slette din konto og annoncer, hvis reservationer ikke besvares flere gange (dvs. fra to gange) inden for tre dage, med en varselsfrist på to uger, inden for hvilken værten kan anmode Deskalot om at holde sin konto aktiv.

  12. Bedømmelse: Når transaktionen er gennemført, vil Deskalot bede gæsten om at vurdere dig og den arbejdsplads, du tilbyder, og denne anmeldelse vil blive offentliggjort på platformen, så alle brugere kan læse den.
  13. Rangordning: Rækkefølgen på de annoncer, som værten offentliggør på platformen, påvirkes som udgangspunkt ikke af Deskalot Deskalot har ikke en differentieret politik med hensyn til de forskellige værter. Den rækkefølge, som brugerne ser annoncerne i, afhænger af de søgekriterier, de indtaster (antal km i forhold til stedet). Hvis en bruger ikke indtaster søgekriterier, vil annoncerne blive vist i kronologisk rækkefølge, hvor de senest placerede annoncer vises først.
 5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR GÆSTEN
  1. Som gæst kan du bruge onlineplatformen Deskalot til at søge efter en arbejdsplads hos andre brugere af Deskalot. Før du kan gennemføre din reservation som gæst, skal du angive dine betalingsoplysninger hos den eksterne tjenesteudbyder, der håndterer betalingstransaktionen, dvs. Stripe (se betalingsbetingelser i art. 8). Først når du har betalt, vil din reservation blive videresendt til værten, som skal acceptere din reservation inden for tre dage. Hvis din reservation ikke accepteres, vil det beløb, du har betalt for din reservation, blive refunderet inden for rimelig tid.
  2. Lovmæssige restriktioner og forsikring: Som gæst er du ansvarlig for at overholde alle lovbestemmelser, regler og kontrakter med tredjeparter relateret til brugen af den af dig reserverede arbejdsplads. Som gæst skal du sikre dig, at du er tilstrækkeligt forsikret for eventuelle ulykker og materielle skader som følge af brugen af din reserverede arbejdsplads. Hvis det er nødvendigt, skal du informere din arbejdsgiver om, at du har til hensigt at arbejde på den reserverede arbejdsplads.
  3. As Som gæst er du ansvarlig for sikkerheden af de data, du behandler under din brug af arbejdspladsen.

   Derudover har Deskalot tegnet en ansvarsforsikring hos P&V Verzekeringen for sine værter og gæster for at beskytte dem mod økonomiske konsekvenser af deres civilretlige ansvar grundet skader påført tredjemand under og på grund af udnyttelsen af arbejdspladsen, der blev etableret via Deskalot-platformen eller via den mobile Deskalot-applikation (se artikel 17 Gæste- og værtsforsikring).

  4. Skattemæssige implikationer og eventuel regnskabsbehandling: Dette er helt og holdent gæstens ansvar. Deskalot har intet at gøre hermed.
  5. Via følgende link https://drive.google.com/file/d/1sIKhsxYh91R3RV1LRPAJnV3fRba9k6al/view kan du finde flere oplysninger om mulige skattepligter forbundet med brugen af platformen. Disse oplysninger er kun vejledende og generelle og gælder kun for den belgiske skatteyder. Deskalot påtager sig intet ansvar herfor. Der kan være en retlig forpligtelse for gæsten til at udarbejde en skatteopgørelse, hvis den indkomst, værten modtager fra Deskalot fra gæsten, har karakter af erhvervsmæssig indkomst.

   Deskalot anbefaler, at du under alle omstændigheder kontrollerer, hvilke regler der gælder for din egen konkrete situation.

  6. Forpligtelser overfor værten: Når du bruger den reserverede arbejdsplads og eventuelle tillægsydelser, skal du behandle den arbejdsplads, der stilles til rådighed for dig, og alt materiale på stedet med tilstrækkelig omhu og forsigtighed i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med værten og i overensstemmelse med værtens brugsregler, som oplyst i annoncen. Hvis værten alligevel skulle lide skade som følge af din brug af arbejdspladsen, skal du straks informere værten og gøre alt, hvad der er nødvendigt (herunder at underrette dit forsikringsselskab og eventuelt din arbejdsgiver) for at sikre, at den forvoldte skade refunderes fuldstændigt.
  7. Som gæst er du ansvarlig for de personer, du medbringer til og giver adgang til arbejdspladsen (f.eks. til et møde, en rekrutteringssamtale m.v.). Medmindre andet er aftalt med værten, er det forbudt at tillade andre end de personer, der er angivet i reservationen (heller ikke i dit/deres sted) at bruge arbejdspladsen eller eventuelle tillægstjenester.

   Som gæst er du ansvarlig for eventuelle ændringer i gensidige aftaler med værten.

  8. Forpligtelser overfor Deskalot: Ved at foretage en reservation hos en vært, accepterer du som gæst, at Deskalot opkræver en ekstra serviceomkostning på 10 % (inklusiv moms) for reservationen. Deskalot lægger denne serviceomkostning, inklusiv skat, til værtens annoncepris. (Se vilkår og brugsbetingelser for betalingstransaktioner for yderligere oplysninger (art. 8). Ovennævnte serviceomkostninger forbliver skyldige i tilfælde af, at gæsten annullerer reservationen. Undtagen i tilfælde af åbenlyse tilfælde af force majeure eller i tilfælde af bedrageri fra værtens side, refunderes reservationsbeløbet ikke i tilfælde af annullering fra gæstens side. Denne bestemmelse vedrører ikke gæstens ret til at kræve tilbagebetaling af reservationsbeløbet direkte fra værten (f.eks. i tilfælde af annullering på grund af påståede mangler på arbejdspladsen).
  9. Bedømmelse: Når transaktionen er gennemført, vil Deskalot bede værten om at vurdere dig som gæst, og denne anmeldelse vil blive offentliggjort på platformen, så alle brugere kan læse den.
 6. VARIGHED

  Den maksimale varighed, som vært og gæst kan tilbyde eller bruge en arbejdsplads, er en sammenhængende periode på 3 måneder. Hvis gæst og vært ønsker at forlænge varigheden, skal de gennemgå reservationsprocessen igen. Om nødvendigt kan gæsten foretage en ny reservation i en periode på højst 3 måneder.

  Under alle omstændigheder kan gæsten ikke foretage en reservation mere end 3 måneder før påbegyndelse af brugen af arbejdspladsen.

 7. OMKOSTNINGER

  Det er gratis at gennemse og annoncere for arbejdspladser på onlineplatformen Deskalot. Det er gratis at oprette en Deskalot-konto og at deltage i Deskalot-fællesskabet.

  For at reservere og gøre brug af en arbejdsplads, der annonceres via Deskalot, opkræver Deskalot en serviceomkostning på 15% af annonceprisen. 10% (inklusiv moms) heraf vil blive opkrævet gæsten oven i annonceprisen. 5% (inklusiv moms) tilbageholdes fra værten, før betalingen modtaget fra gæsten overføres til værten af Deskalot (se også betalingsbetingelser i art. 8).

 8. BETALINGSVILKÅR
  1. Deskalot gør brug af en ekstern tjenesteudbyder til at håndtere betalingen mellem gæst og vært, nemlig Stripe www.stripe.com. Behandlingen af betalingstransaktionen og lagringen af data fra kreditkortet, betalingskortet eller anden betalingsmetode foretages af Stripe. Gæst og vært erklærer, at de er bekendt med og accepterer Stripes generelle vilkår og betingelser, som kan ses på https://stripe.com/en-be/ssa og alle andre vilkår, som Stripe måtte pålægge gæsten eller værten som en del af betalingsprocessen. Gæst og vært er ansvarlig for at videregive deres betalingsoplysninger til Stripe. Deskalot fraskriver sig alt ansvar i den forbindelse, i det omfang det er tilladt ved lov.
  2. Hvis Deskalot har mistanke om svig af nogen art, kan Deskalot, udover at suspendere eller slette den pågældende gæsts eller værts konto, også få ventende betalingstransaktioner blokeret, mens der afventes yderligere undersøgelser.
  3. Når transaktionen er udført, vil gæsten modtage en anmodning fra Deskalot om at bekræfte gennemførelsen af transaktionen. På det tidspunkt kan gæsten enten bekræfte eller bestride gennemførelsen. Hvis gæsten ikke reagerer, vil transaktionen automatisk blive bekræftet efter to dage, og betalingen vil blive overført til værten via Stripe.
  4. I tilfælde af en anfægtelse fra gæsten inden for to dage efter gennemførelse af transaktionen, kan Deskalot beslutte midlertidigt at blokere overførslen af betalingen til Stripe i maksimalt 90 dage (jf. Stripes vilkår og betingelser). Hvis der ikke fremlægges klare beviser til ugunst for værten inden udløbet af denne periode, vil betalingen blive overført til værten. Deskalot kan kun gå videre med refusion til gæsten i klare tilfælde af force majeure eller svindel. Denne bestemmelse påvirker ikke gæstens ret til at kræve tilbagebetaling direkte fra værten efter betalingen er foretaget.
 9. BETINGELSER FOR BRUG AF DESKALOT
  • Kommuniker sandfærdigt, respektfuldt og gennemsigtigt med andre medlemmer af Deskalot.
  • Du har ret til at bruge et alias, men påtag dig ikke en identitet, som ikke er din egen. Opret ikke flere profiler.
  • Brug kun Deskalot til de formål, platformen er beregnet til.
  • Overhold antidiskriminationspolitikken og respekter privatlivets fred for andre medlemmer af Deskalot.
  • Det er ikke tilladt at foretage tekniske indgreb på Deskalot-platformen, hvad enten det er med henblik på at forhindre eller reducere Deskalots normale funktion.
  • Brugen af bots, crawlers, scrapers og andre automatiske mekanismer til at indsamle eller indhente data fra Deskalot eller brugere af Deskalot er forbudt.
  • Det er ikke tilladt at teste, manipulere eller omgå Deskalots sikkerhedsmekanismer.
  • De oplysninger, som Deskalot og brugerne stiller til rådighed på platformen, må under ingen omstændigheder bruges til personlige, kommercielle eller markedsføringsformål. Det er ikke tilladt at annoncere via Deskalot.
  • Reservationer og betalinger mellem gæst og vært uden for Deskalot-platformen er ikke tilladt.
  • Ulovlig praksis, overtrædelser af loven og overtrædelser af disse vilkår skal straks meldes til Deskalot og om nødvendigt til de kompetente lokale myndigheder.
 10. ANTIDISKRIMINATIONSPOLITIK

  Deskalot-platformen, fællesskabet, er åben for alle brugere, uanset deres oprindelse, nationalitet, hudfarve, alder (med undtagelse af minimumsalderen på 18 år), køn, religion, handicap, civilstand, seksuel orientering, professionelle kompetencer, rang eller status m.v. Deskalot forventer, at brugerne behandler hinanden med respekt og ikke udelukker, nægter nogen adgang m.m. på baggrund af ovennævnte eller andre diskriminerende årsager.

  Ethvert opslag på Deskalot-platformen, der på nogen måde overtræder dette grundlæggende princip om antidiskrimination, kan blive fjernet af Deskalot. Deskalot kan også slette en konto, hvis det er nødvendigt. Deskalot opfordrer sine brugere til, uden forsinkelse, at melde enhver form for diskrimination forbundet med brugen af Deskalot.

 11. ANMELDELSER OG DELT INDHOLD

  Efter gennemførelsen af enhver transaktion mellem vært og gæst vil både vært og gæst få mulighed for at bedømme hinanden. Disse vurderinger er synlige for alle på Deskalot-platformen og giver andre brugere mulighed for at vurdere eksempelvis kvaliteten af den udbudte arbejdsplads og i hvilket omfang, en gæst overholder sine aftaler.

  Vært og gæst opfordres til ikke at give ukorrekte oplysninger og til enhver tid at holde en god tone over for hinanden. Deskalot-platformen gør ikke plads til stødende sprogbrug. I tilfælde af klager kan brugere kontakte Deskalot via info@deskalot.com.

  Deskalot-platformen giver mulighed for at dele meninger, skrive tekster, dele billeder, videoer m.m. om den udbudte arbejdsplads. Brugeren, der slår indholdet op, bærer fortsat det fulde ansvar for dette og Deskalot kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af eventuelle krav vedrørende privatlivets fred og/eller intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende tredjeparter.

  Ved at offentliggøre disse oplysninger giver du Deskalot en ikke-eksklusiv gratis brugsret til dette delte indhold. Deskalot kan bruge dette delte indhold til salgsfremmende formål, for eksempel via sociale medier og andre kanaler.

 12. FORTROLIGHEDSPOLITIK

  Både Deskalot og brugerne af platformen forpligter sig til at overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

  Hvis og i det omfang, Deskalot behandler personoplysninger, der stammer fra gæst eller vært i forbindelse med sit virke, vil Deskalots forpligtelser blive beskrevet i en databeskyttelsesaftale.

  Deskalot behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med sin fortrolighedspolitik og cookiepolitik, som er tilgængelige på platformen. Du kan læse fortrolighedspolitikken ved at klikke på dette link: https://www.deskalot.com/en/infos/privacy. Du kan læse cookiepolitikken ved at klikke på dette link: https://www.websitepolicies.com/policies/view/wrdb3VkZ.

 13. KLAGEBEHANDLING

  I tilfælde af klager over Deskalots indhold kan enhver bruger kontakte Deskalot via info@deskalot.com. Deskalot vil, i det omfang det er muligt, under hensyntagen til antallet af brugere af Deskalot, gøre det nødvendige for at besvare gyldige klager og vil træffe passende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt og i det omfang, det er muligt. Dette betyder også, at Deskalot kan afgive erklæring til de kompetente myndigheder og om nødvendigt overlevere det pågældende indhold.

  I tilfælde af uenigheder og/eller diskussioner mellem gæst og vært kan Deskalot også kontaktes, men Deskalot påtager sig intet ansvar i denne henseende og fungerer ej heller som mellemmand.

 14. SUSPENDERING ELLER EKSKLUDERING AF DESKALOT

  Enhver overtrædelse af loven, disse vilkår og brugsbetingelser og vores politikker kan føre til suspendering, annullering af alle reservationer og/eller udelukkelse af Deskalot, hvis Deskalot anser dette som nødvendigt for at beskytte sine rettigheder, rettighederne for sine brugere eller tredje partier. I tilfælde af suspendering eller udelukkelse af en vært vil allerede udførte reservationer blive annulleret, og gæster vil automatisk blive refunderet.

 15. DESKALOTS ANSVAR
  • Deskalot er som administrator af onlineplatformen ansvarlig for at overvåge platformen, i særdeleshed brugernes opslag og/eller annonceringer i det omfang, at Deskalot sikrer, at der ikke reklameres for åbenlyst uautoriserede opslag, og at disse ikke deles på platformen, beskrives i anmeldelser m.v. Deskalot har en middelforpligtelse og ikke en resultatforpligtelse.
  • Deskalot er ansvarlig for betalingstransaktionen mellem gæst og vært (via betalingsplatformen Stripe) på den måde, der er angivet i betalingsbetingelserne. (art. 8). Deskalots ansvar med hensyn til betalingstransaktionen er under alle omstændigheder begrænset til annonceprisens beløb.
  • Deskalot påtager sig intet ansvar for den skattemæssige (regnskabsmæssige) behandling af transaktionen hos gæst eller vært.
  • Deskalot er ikke ansvarlig for indholdet af annoncerne, påtager sig intet ansvar for visningen af annoncer, kvaliteten og sikkerheden af de udbudte kontorlokaler, ej heller for værten eller gæsten selv.
  • Deskalot fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til sikkerheds- og velfærdsaspekterne af 'arbejdspladsen', som udelukkende forbliver brugerens ansvar (hvis relevant, gæstens arbejdsgiver).
  • Deskalot er ikke ansvarlig for manglende betaling, skader på varer/personer med hensyn til gæst og vært.
  • Deskalot påtager sig intet ansvar for skader opstået som følge af transaktionen (de facto vil Deskalot forsøge at mægle, hvis det er muligt, men dette vil kun ske på grundlag af goodwill, hverken medlemmerne af Deskalot eller tredjeparter kan udlede nogen rettigheder heraf).
  • Deskalot er ikke mellemmand med hensyn til indgåelse af kontrakten mellem gæst og vært. De finder hinanden på Deskalot-platformen men indgår reservationsaftaler indbyrdes.
  • Deskalot er ikke ejer af den udbudte arbejdsplads. Deskalot er ikke ejendomsmægler.
  • Deskalot er ikke forsikringsagent eller -formidler.
  • Deskalot er ikke ansvarlig for kvaliteten, båndbredden og mulige forstyrrelser på Deskalot-platformen, som er uden for Deskalots kontrol, og som kan føre til afbrydelser eller utilgængelighed af Deskalot-platformen og/eller relaterede funktionaliteter. Hvis det er muligt, vil Deskalot på forhånd annoncere planlagt vedligeholdelsesarbejde på platformen online.

  Brugeren anerkender og accepterer, at aftalen vedrørende gæstens brug af arbejdspladsen og værtens udbud af arbejdspladsen indgås direkte mellem gæsten og værten, og at Deskalot ikke er en part i denne aftale, og ej heller på nogen måde kan betragtes som en agent, mægler eller nogen anden kommerciel mellemmand. Deskalots tjenester er begrænset til at give adgang til platformen, hvor værten kan tilbyde en arbejdsplads, og brugere kan komme i kontakt med hinanden.

  Gæsten skal rette ethvert krav med hensyn til en defekt eller mangel på eller skade forårsaget af (brugen af) arbejdspladsen, kontoret eller tillægstjenesterne til værten. Værten skal rette ethvert krav med hensyn til brugen af arbejdspladsen, kontoret eller tillægstjenesterne til gæsten. Deskalot kan beslutte at forsøge at mægle i forbindelse med en tvist mellem gæsten og værten men er ikke forpligtet hertil. Deskalot forbeholder sig udtrykkeligt retten til at kræve kompensation, i det Deskalot uretmæssigt involveres i (retlige) procedurer i forbindelse med et påstået kontraktbrud fra gæst eller vært i forbindelse med aftalen mellem gæst og vært.

  Deskalot er alene ansvarlig for sine egne tjenester, der består i at give adgang og retten til at bruge platformens funktioner (bortset fra udførelsen af betalingstransaktionen, som er Stripes ansvar). Bortset fra tilfælde af svig, forsætlig eller grov uagtsomhed fra Deskalots side er Deskalot ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader. Deskalots ansvar er under alle omstændigheder begrænset til EUR 1000,00 pr. krav eller serie af krav med samme ultimative årsag.

 16. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
  1. Deskalot giver brugerne en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-addresserbar ret til at få adgang til og bruge platformen og alt indhold herpå, for at kunne gøre fuld brug af platformen og de tjenester, som Deskalot tilbyder herpå, i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser for brugen af Deskalot. Derudover giver denne adgangsret brugeren mulighed for at udføre de nødvendige handlinger, såsom indlæsning og visning af platformen, udelukkende med det formål at bruge platformen i forbindelse med de tjenester, som Deskalot tilbyder.
  2. Platformen vil blive hostet på serverne hos pålidelige tredjepartstjenesteudbydere, som Deskalot vælger efter eget skøn.
  3. Platformen er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder. Brugerne bekræfter udtrykkeligt, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder på platformen er og/eller forbliver Deskalots eller en tredjeparts ejendom, medmindre andet er angivet. Intet i disse vilkår og betingelser for brugen af Deskalot skal fortolkes som at brugeren gives nogen rettigheder eller licenser til intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af eller er licenseret til Deskalot (medmindre andet er aftalt i disse vilkår og betingelser). Brugeren må kun bruge platformen for egen regning. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, ændre, kommercialisere, markedsføre, distribuere eller tilpasse platformen, hverken helt eller delvist. Alle rettigheder, der ikke specifikt er givet til brugeren i disse vilkår og betingelser, er udtrykkeligt forbeholdt Deskalot.
  4. Hver bruger er forpligtet til at informere Deskalot om enhver krænkelse fra tredjeparter af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i platformen eller i Deskalots tjenester, så snart brugeren bliver opmærksom på krænkelsen, eller hvis brugeren med rimelighed er/skulle have været bekendt med en sådan krænkelse.
 17. DATALICENS
  1. Brugeren og Deskalot bekræfter udtrykkeligt, at alle data og alle intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt i sådanne data forbliver brugerens ejendom. Intet i disse vilkår og betingelser for brugen af Deskalot skal forstås som om, at brugeren giver nogen ret eller nogen licens til vedkommendes intellektuelle ejendomsrettigheder til Deskalot, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser. Alle rettigheder, der ikke specifikt er givet til Deskalot, forbliver hermed udtrykkeligt brugerens ejendom.
  2. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne giver brugeren Deskalot en evig, ikke-igenkaldelig, overdragelig, addresserbar, underlicenserbar, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge dataene og alle intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt heri eller relateret hertil, i henhold til bestemmelserne i disse vilkår og brugsbetingelser og i det omfang en sådan licens er tilladt ved lov (“Licens”).
  3. Licensen til dataene omfatter Deskalots ret til at bruge, ændre, reproducere, optimere, tilpasse, oversætte, kommunikere til tredjeparter, samle og blande dataene helt eller delvist med sine egne for at analysere data eller data fra tredjeparter, og at anmode om væsentlige dele af databasen i henhold til artikel I.17 i Wetboek Economisch Recht (WER) (lovbogen om økonomisk ret), eller at genbruge dem i henhold til artikel I.17 WER, eller at give andre tilladelse til at udføre disse aktiviteter, alt sammen kun i forbindelse med leveringen af Deskalots tjenester. Deskalot kan derfor bruge Data i forbindelse med tjenesterne men er ikke forpligtet til at gøre det. Deskalot er ikke begrænset til nogen form for transportør eller transmissionsmidler. Fremtidige og allerede udviklede intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til dataene vil blive licenseret i henhold til bestemmelserne i disse vilkår og brugsbetingelser i hele beskyttelsesperioden for sådanne rettigheder.
  4. Med hensyn til metoder til udnyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder til dataene, som endnu ikke er kendt på det tidspunkt, hvor disse generelle vilkår og betingelser for brugen af Deskalot træder i kraft, er brugeren og Deskalot enige om, at de indgår en aftale i god tro, så snart de er kendt i fremtiden.
  5. Da licensen nævnt i artikel 15.2 er ikke-eksklusiv, anerkender og accepterer Deskalot, at disse vilkår og betingelser for brugen af Deskalot ikke pålægger nogen begrænsninger for brugerens aktiviteter i relation til dataene, medmindre andet er angivet i disse vilkår og brugsbetingelser. Deskalot anerkender, at brugeren bevarer den verdensomspændende og royaltyfrie ret til at bruge dataene til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål.
  6. Deskalot kan underlicensere licensen til tredjeparter i henhold til vilkårene i disse vilkår og betingelser og/eller betingelser for brugen af Deskalot i forbindelse med de leverede tjenester.
  7. Brugeren holder Deskalot skadesløs for alle krav, skader, ansvar, omkostninger, forlig, bøder og udgifter, der opstår som følge af eller relateret til en retssag, krav, procedure indledt eller indgivet af en tredjepart og skader og/eller samtlige omkostninger, som Deskalot har pådraget sig i henhold til licensen, der udspringer af en tredjeparts krav på (uden at være begrænset til) en faktisk eller påstået krænkelse af en tredjeparts rettigheder (herunder dennes intellektuelle ejendomsrettigheder).
 18. DEKOMPILERING, AFMONTERING ELLER REVERSE ENGINEERING
  1. Brugeren anerkender, at platformen er af stor værdi for Deskalot, og at den kan indeholde fortrolige oplysninger og knowhow, der ejes eller kontrolleres af Deskalot.
  2. Brugeren må ikke dekompilere, adskille eller på anden måde udføre reverse engineering og brugeren må ikke udføre nogen anden aktivitet for at opnå underliggende information, som ikke er synlig for brugeren ved normal brug af platformen. Brugeren må heller ikke skabe afledte værker baseret på platformen eller nogen del af den, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov.
  3. Brugeren accepterer ikke at videregive platformen og ej heller at vise kilde- eller objektkoden på en computerskærm og ej heller at foretage hard copy og soft copy memory-dumps af platformens kilde- eller objektkode.
  4. Hvis brugeren har behov for information i forbindelse med interoperabiliteten af platformen og andre programmer, skal brugeren anmode Deskalot om disse oplysninger. Brugeren har ikke tilladelse til at dekompilere eller demontere platformen for at opnå disse oplysninger. Når Deskalot modtager en sådan anmodning fra brugeren, vil Deskalot efter eget skøn afgøre, om de vil give brugeren oplysningerne eller ej.
 19. GÆST- OG VÆRTSFORSIKRING

  Med virkning fra 01/09/2021 har Deskalot tegnet en ansvarsforsikring hos P&V Verzekeringen for at beskytte sine værter og gæster og deres respektive bofæller under transaktionen, der finder sted via Deskalot på belgisk territorium.

  Den garanti, som denne forsikring tilbyder, er komplementær til andre ansvarsforsikringer, således at den først finder anvendelse efter udtømning af andre forsikringer, der dækker samme risiko.

  Fysisk skade er dækkes pr. krav på et beløb på € 2.500.000,00 uden at overstige € 750.000,00 for materiel og immateriel skade tilsammen. Der er ingen dispensation for fysisk skade. For andre skader, der falder ind under dækningen, er der en fritagelse på € 250,00 på den forsikredes regning. Du kan få oplyst de generelle og særlige betingelser for førnævnte forsikring ved at sende en e-mail til info@deskalot.com.

  I tilfælde af et krav som følge af transaktionen kan du kontakte Deskalot som vært eller gæst, der kan henvise dig til de korrekte kontaktpersoner hos P&V Verzekeringen. Sidstnævnte vil påtage sig ansvaret for at håndtere sagen. Deskalot påtager sig intet ansvar i henhold til håndteringen eller vurderingen af krav. Denne forsikringsdækning ændrer ikke Deskalots ansvarsstatus.

 20. GENERELLE BESTEMMELSER

  Hvis en bestemmelse (eller en del heraf) af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves eller er i konflikt med en ufravigelig lovbestemmelse, skal dette ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse vilkår (såvel som den del af den relevante bestemmelse, som ikke kan håndhæves eller med en bestemmelse i ufravigelig lov) er upåvirket.

  I et sådant tilfælde skal parterne forhandle i god tro om at erstatte den ikke-håndhævelige eller modstridende bestemmelse med en eksigibel og juridisk gyldig bestemmelse, der i videst muligt omfang svarer til formålet og hensigten med den oprindelige bestemmelse.

 21. GÆLDENDE LOV OG TVISTER

  Belgisk lov finder anvendelse for alle tvister mellem Deskalot og dets brugere. For tvister, der ikke kan løses i mindelighed, vil kun domstolene i Bruxelles have kompetence til at dømme.